Nieuws

10 maart 2019

Albums 349 en 350 aangekondigd

Kort voor het verschijnen van album 347, Lambik Plastiek, werden begin maart 2019 albums 348 en 349 aangekondigd.
In september verschijnt een verhaal waarin Professor Barabas gaat koken. 
Aan het eind van het jaar, op 3 december ligt "Nacht van de narwal" in de schappen. 

Preview foto
Album 349 wordt door Studio Vandersteen voorlopig nog aangeduid met de titel "Het lekkere labo". Een definitieve titel moet nog worden bepaald.
In dit verhaal is Barabas zijn uitvindingen beu. Hij wil de wetenschap aan de haak hangen. Tot hij via Sidonia op het idee komt om te gaan kokkerellen. Hij gebruikt zijn wetenschappelijke kennis nu in de keuken.
De prof fabriceert een revolutionair product gebaseerd op het DNA van planten en dieren en maakt hier eetbare wolken van, naar het idee van zijn collega’s uit De Wolkeneters. De eetbare wolkjes hebben heel veel succes en dat komt een jaloerse Italiaanse chef ter ore. Die baat zelf een restaurant uit dat vierkant draait omdat zijn kookkunsten niet te vreten zijn. Hij tracht de eetbare wolken van Barabas over te nemen ten einde ze te verkopen in zijn eigen zaak. Maar Barabas wil zijn werk niet zomaar afstaan. Daarop infiltreert de Italiaanse chef in het restaurant van de prof met alle gevolgen van dien. Het zal Suske en Wiske en hun vrienden bloed, zweet en tranen kosten om de dwaze kok te stoppen. 

Fragment uit 'De wolkeneters'

Album 350 brengt Suske en Wiske en hun vrienden weer eens in contact met Vikingen. 
Suske krijgt een geheimzinnige narwaltand in handen waarin oude runen gekerfd staan. Wanneer hij deze vertaalt verschijnt de geest van Arkin, zoon van een oude vikingkoning. Arkin was voorzien als opvolger maar liet de magische narwaltand van zijn vader onbewaakt achter waardoor deze gestolen werd door een concurrerende familie. Die tand is het symbool van de macht en wie hem in het bezit heeft mag de troon bestijgen. Arkin bekocht deze fout met zijn leven en werd door de goden gestraft. Zij geven Arkin de taak iemand te zoeken die zijn familie een nieuwe narwaltand kan bezorgen. Suske aanvaart de opdracht en onderneemt samen met zijn vrienden een tocht naar Groenland. Daar zullen ze trachten een narwaltand buit te maken. Een reis vol onvoorziene gevaren!